Πωλείται Κτήμα 12,5 στρεμμάτων
στη Θήβα (Χαραϊντίνι)
επί κεντρικής ασφάλτου
ιδανικό για εργοστάσιο ή έκθεση
τιμή: 650.000 ευρώ
πληροφορίες: τηλ. 6980232376

Αν θέλετε να συμπεριληφθείτε στη Δικτυακή Προθήκη του Γαλαξειδίου
επικοινωνήστε μαζί μας: τηλ. 6980232376, evmorfia@morfix.gr