Πωλείται Αγροτεμάχιο 5.213,68 τμ
στο Καλαμάκι Ισθμίων Κορινθίας
με ξύλινη κατοικία 100 τμ (παραλία)
τιμή: 900.000 ευρώ
πληροφορίες: τηλ. 6980232376

Αν θέλετε να συμπεριληφθείτε στη Δικτυακή Προθήκη του Γαλαξειδίου
επικοινωνήστε μαζί μας: τηλ. 6980232376, evmorfia@morfix.gr