Πωλείται Κτήμα 33.000 τμ
στο Γαλαξείδι (Ανεμοκάμπι)
δίπλα στη θάλασσα (παραλία)
με εγκατάσταση φωτισμού κλπ
κατάλληλο για οποιαδήποτε
τουριστική εκμετάλλευση
τιμή: 1.800.000 ευρώ
πληροφορίες: τηλ. 6980232376

Αν θέλετε να συμπεριληφθείτε στη Δικτυακή Προθήκη του Γαλαξειδίου
επικοινωνήστε μαζί μας: τηλ. 6980232376, evmorfia@morfix.gr