Πωλείται Αγρόκτημα 9.326,54 τμ
στο Γαλαξείδι, θέση Καναπίτσα
τιμή: 700.000 ευρώ
πληροφορίες: τηλ. 6980232376

Αν θέλετε να συμπεριληφθείτε στη Δικτυακή Προθήκη του Γαλαξειδίου
επικοινωνήστε μαζί μας: τηλ. 6980232376, evmorfia@morfix.gr