Πωλείται ή ενοικιάζεται κατάστημα 70 τμ
στο Γαλαξείδι, πάνω πλατεία, Μανουσάκια
πληροφορίες: τηλ. 6980232376

συν 20 τμ αποθήκη
συν 50 τμ πατάρι
ελεύθερο
τιμή συζητήσιμη